Americká pediatrická akademie je instituce, která má ve své zemi značný mediální vliv. Před několika lety však vydala prohlášení, které nebylo příliš šťastným počinem. Američané jsou navíc národem, který se v mnoha směrech opírá o autority, a pokud se někdo z těch uznávaných osobností mýlí, může to mít dalekosáhlý dopad na fungování celé společnosti.
Jedním z příkladů je i varování před využíváním trampolín pro děti. Údajně jsou určeny pouze pro dospělé, skákání přináší spíše riskantní druh pohybu, což prý doložilo množství úrazů, které byly v této souvislosti zaznamenány.
kluci na trampolíně

Není autorita jako autorita

Česká republika nejsou Spojené státy. Nejde ani tak o ty autority, nýbrž o naší českou mentalitu. Většina z nás si totiž vytváří svůj vlastní názor a stále častěji vyhledává informace na nezávislých zdrojích, zejména na Internetu.
A tak se například můžete dočíst, že ve zprávě pediatrické akademie nebylo uvedeno porovnání s dalšími úrazy dětí při jiných sportovních činnostech a také, zda v nich převažovaly děti, které pravidelně sportují, anebo naopak ratolesti spíše lenivé. Pravidelný pohyb totiž rizika úrazu snižuje na minimum a přiznejme si, že právě v zámoří je obrovské procento nezletilých s nadváhou, nebo dokonce obézních.
skákání ve tmě
Naopak prospěch pohybu na tomto specifickém náčiní lze popsat poměrně jednoznačně:
·         Zvýšená aktivita kostní dřeně a tvorba červených krvinek.
·         Lepší koordinace pohybů, procvičování zraku a tzv. reakční rychlosti.
·         Dokonalý antistres, zlepšení nálady, podpora kvalitního a hlubokého spánku.
·         Pozitivní vliv na činnost srdce a krevního oběhu, lepší cirkulace vápníku v cévách, zamezení jeho ukládání, které naopak hrozí při pohybové absenci.
·         Fyzická kondice a zároveň minimální zátěž na kloubní pouzdra a páteř.
·         Posílení svalové opory klenby chodidel, skákání je jistým druhem reflexní masáže, podmínkou je ovšem skákání naboso.
·         Fyzická aktivita srovnatelná s během, dokonce je až o patnáct procent náročnější na výdej energie, což přispívá ke zdravému hubnutí.

4.7/5 - (3 votes)